Fundusze UE – WRPO 2014+ (EFS)

Kompozycja mapowa prezentuje:

informacje na temat projektów wdrażanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014+, w części finansowanej z EFS,

obszary gmin i powiatów na terenie, których trwa lub zakończyła się realizacja ww. projektów,

grupy projektów na podstawie ich tematyki (np. Rynek pracy, Włączenie społeczne, Edukacja),

informacje na temat bieżącej sytuacji województwa w zakresie objętym działaniami EFS – pochodzące z innych źródeł (np. GUS).

Otwórz Fundusze UE – WRPO 2014+ (EFS)

Kompozycja mapowa prezentuje:

  • informacje na temat projektów wdrażanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014+, w części finansowanej z EFS,
  • obszary gmin i powiatów na terenie, których trwa lub zakończyła się realizacja ww. projektów,
  • grupy projektów na podstawie ich tematyki (np. Rynek pracy, Włączenie społeczne, Edukacja),
  • informacje na temat bieżącej sytuacji województwa w zakresie objętym działaniami EFS – pochodzące z innych źródeł (np. GUS).