Portal WODGiK

Aplikacja portalowa WODGIK jest zewnętrznym punktem dostępu do Systemu zarządzania PZGIK w ramach SIPWW.

Otwórz Portal WODGiK

Zaloguj się do aplikacji WODGiK

Umożliwia obsługę następujących czynności, przy czym należy przez to rozumieć wsparcie zarówno dla użytkowników zewnętrznych jak i wewnętrznych SIPWW:

• Nieodpłatne przeglądanie i wyszukiwanie danych przestrzennych wchodzących w skład tematów danych przestrzennych wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1472) przez użytkowników zewnętrznych,
• Składanie wniosków o udostępnienie materiałów zasobu zgodnie z rozporządzeniami
• Pobieranie materiałów zasobu,
• Płatności internetowe,
• Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych,
• Przyjmowanie wyników prac geodezyjnych/kartograficznych.

Film instruktażowy: