Portal WODGiK

Aplikacja portalowa WODGIK jest zewnętrznym punktem dostępu do Systemu zarządzania PZGIK w ramach SIPWW.

Otwórz Portal WODGiK

Zaloguj się do aplikacji WODGiK

Umożliwia obsługę następujących czynności, przy czym należy przez to rozumieć wsparcie zarówno dla użytkowników zewnętrznych jak i wewnętrznych SIPWW:
• Składanie wniosków o udostępnienie materiałów zasobu zgodnie z rozporządzeniami,
• Pobieranie materiałów zasobu,
• Płatności internetowe.

Film instruktażowy: