SIPWW - System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego

Popularne mapy

 • Mapa glebowo-rolnicza

  Kompozycja mapowa prezentuje poglądowe przedstawienie rozmieszczenia przestrzennego gleb i całości form rolniczej przestrzeni produkcyjnej terenu województwa wielkopolskiego.
 • Dane dla inwestorów

  Kompozycja mapowa przedstawia wybrane dane, które pozwolą inwestorom szybciej i precyzyjniej podejmować decyzje inwestycyjne.
 • Mapa ,,Śladami dziejów Wielkopolski”

  Kompozycja mapowa ,,Śladami dziejów Wielkopolski” prezentująca informacje związane z Powstaniem Wielkopolskim została wyróżniona główną nagrodą w konkursie "Internetowa Mapa Roku 2024", organizowanym pod patronatem Głównego Geodety Kraju przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich.
 • Ochrona przyrody

  Kompozycja mapowa prezentuje zbiór danych przestrzennych dotyczący obszarów chronionych, wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916), zawierający: zasięg przestrzenny obszarów chronionych i ich otulin, elementy infrastruktury turystycznej związanej z obszarami chronionymi: w tym miejsca postojowe i widokowe, szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne, obiekty małej architektury, tablice urzędowe i informacyjne.
Inne mapy