Konto użytkownika

Aplikacja portalowa platformy e-usług Systemu SIPWW.

Otwórz Konto użytkownika

Zaloguj się do konta

Umożliwia rejestrację oraz zarządzanie kontem użytkownika zewnętrznego (osoba fizyczna, podmiot/organizacja) e-usług Systemu SIPWW. Obsługuje następujące czynności w systemie:

  • Rejestrację w Systemie podstawowego konta osoby fizycznej z możliwością dostępu do wszystkich e-usług.
  • Utworzenie oraz zarządzanie kontem dla podmiotu/organizacji w e-usługach
  • Wewnętrzną wyminę informacji, obsługiwaną przez dedykowane skrzynki wiadomości, pomiędzy pracownikami UMWW a użytkownikami e-usług (osoba fizyczna, podmiot/organizacja)