Konsultacje Społeczne

Proces komunikacji między UMWW oraz społecznością województwa wielkopolskiego.

Otwórz Konsultacje Społeczne

Inicjatywy pochodzące z UMWW publikowane w Przeglądarce danych zostaną poddane opinii publicznej, mieszkańcom, przedsiębiorcom, a nawet turyści uzyskają możliwość wypowiedzenia się w zadanych tematach.

Zaloguj się do modułu konsultacji

Film instruktażowy: