Fundusze UE – WRPO 2014+ (EFRR)

Kompozycja mapowa prezentuje kwoty dofinansowania oraz całkowite wartości projektów realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014-2020), który jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Otwórz Fundusze UE – WRPO 2014+ (EFRR)

Całkowite wartości projektów i kwoty dofinansowania zostały zagregowane do powiatów według miejsc realizacji poszczególnych projektów. Wyjątkiem są projekty realizowane na terenie całego województwa, które zostały przedstawione na osobnej warstwie bez podziału na powiaty.