Przeglądarka danych przestrzennych

Komponent odpowiedzialny za realizację funkcjonalności związanych z publikacją danych przestrzennych SIPWW

Otwórz Przeglądarka danych przestrzennych

Komponent odpowiedzialny za realizację funkcjonalności związanych z publikacją danych przestrzennych SIPWW, a także realizację dodatkowych funkcji i usług przestrzennych, które realizowane są przez moduły przeglądarki danych przestrzennych.

Film instruktażowy: