Nie przegap okazji – weź aktywny udział w planowaniu zagospodarowania przestrzennego gminy

W wyniku reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego, gminy zostały zobowiązane do przygotowania
i uchwalenia planów ogólnych. Plan ogólny jest ważnym dokumentem planistycznym, aktem prawa miejscowego. To zapisy planów ogólnych będą decydujące przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla obszarów nie pokrytych planami miejscowymi.

W województwie wielkopolskim proces ten już się rozpoczął. W SIPWW opublikowaliśmy kompozycję mapową
,,Plany ogólne”, pozwalającą na bieżąco śledzić, która z gmin przystąpiła do procedury sporządzenia planów ogólnych. Kompozycja ta dostępna jest w subportalach: ,,Plany zagospodarowania przestrzennego”, oraz ,,Dane dla inwestorów”.
W chwili obecnej można znaleźć tam dane tj.: uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego oraz ogłoszenie zawierające m.in. informacje o miejscu, terminie i sposobie składania wniosków do planów. Zakres danych będzie dostosowywany do informacji publikowanych przez gminy w trakcie trwania procesu planistycznego.

Kompozycja mapowa powstała przy współpracy z Wielkopolskim Biurem Planowania Przestrzennego w Poznaniu.