Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną wykonującą badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (wniosek o wykreślenie)

Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną wykonującą badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu

Przejdź do usługi Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną wykonującą badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (wniosek o wykreślenie)

Celem realizacji e-usługi jest dostarczenie informacji na temat przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego ubiegających się o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną wykonującą badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu. Zebrane dane będą przetwarzane i gromadzone w rejestrze Departamentu Zdrowia UMWW pn., „Wykaz przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną wykonującą badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu” prowadzony przez system SIPWW.


Alternatywnie w celu interakcji z urzędem należy pobrać poniższy wniosek i dodać go jako załącznik do pisma ogólnego kierowanego na adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/skrytka.

Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną (PB-2)

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Wniosek o wykreślenie: