Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną wykonującą badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (wniosek o wpis/zmianę)

Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną wykonującą badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu

Przejdź do usługi Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną wykonującą badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (wniosek o wpis/zmianę)

Celem realizacji e-usługi jest dostarczenie informacji na temat przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego ubiegających się o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną wykonującą badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu. Zebrane dane będą przetwarzane i gromadzone w rejestrze Departamentu Zdrowia UMWW pn., „Wykaz przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną wykonującą badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu” prowadzony przez system SIPWW.


Alternatywnie w celu interakcji z urzędem należy pobrać poniższy wniosek i dodać go jako załącznik do pisma ogólnego kierowanego na adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/skrytka.

Wpis do rejestru lub zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną (PB-2)

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wpis/zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty (w przypadku wniosku o wpis do rejestru jednorazowa opłata w kwocie 400 zł, przy aktualizacji danych w rejestrze opłata niewymagana)

Opłata w kwocie 400 zł w formie bezgotówkowej na konto:
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
61-714 Poznań, Al. Niepodległości 34
PKO BP S.A. I O/ Poznań, 80 1020 4027 0000 1202 0834 2638
Tytułem: opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Wniosek o wpis/zmianę: