Mapa ,,Śladami dziejów Wielkopolski”

Kompozycja mapowa ,,Śladami dziejów Wielkopolski” prezentująca informacje związane z Powstaniem Wielkopolskim została wyróżniona główną nagrodą w konkursie “Internetowa Mapa Roku 2024”, organizowanym pod patronatem Głównego Geodety Kraju przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich.

Otwórz Mapa ,,Śladami dziejów Wielkopolski”

W Wielkopolsce, ale również na szczeblu krajowym, powstańcza tradycja jest żywa i z dumą kultywowana, opracowanie zostało zatem poświęcone miejscom wydarzeń, najciekawszych bitew i powstańczych akcji związanych z Powstaniem Wielkopolskim. W subportalu przy pomocy paska czasu możliwa jest również zmiana okresu prezentowanych danych na jeden z istotnych dla Państwa Polskiego okresów historycznych, bowiem Powstanie Wielkopolskie miało ogromny wpływ na kształtowanie się granicy II Rzeczypospolitej, co zostało ukazane w niniejszym opracowaniu kartograficznym. Zwięzły przegląd subportalu oraz więcej informacji o mapie, danych źródłowych i sposobach opracowania mapy znajduje się w załączonej prezentacji.