Obwody łowieckie

Kompozycja mapowa prezentuje podział województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie dokonany uchwałą nr XXVII/498/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie i zaliczenia obwodu łowieckiego do kategorii (Dz. Urz. 2021.2057).

Otwórz Obwody łowieckie

Na mapie został przedstawiony przebieg granic 499 obwodów łowieckich położonych na terenie województwa wielkopolskiego, który wszedł w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.