Ochrona zdrowia

Kompozycja mapowa prezentuje informacje o podmiotach leczniczych na terenie województwa wielkopolskiego. W szczegółach informacji zawarto dane teleadresowe poszczególnych jednostek oraz pozostałe niezbędne informacje, np. oddziały czy poradnie znajdujące się w danej lokalizacji.

Otwórz Ochrona zdrowia

Profil ten obejmuje także szczegółowe dane dotyczące funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, takie m.in. jak usytuowanie miejsc stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego, lotniczego pogotowia ratunkowego czy też szpitalnych oddziałów ratunkowych, zgodnie z Wojewódzkim Planem Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, sporządzanym i aktualizowanym przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Nasz portal odzwierciedla także prowadzony przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego rejestr przedsiębiorców prowadzących na terenie województwa pracownie psychologiczne w zakresie psychologii transportu.