Infrastruktura dróg wojewódzkich

Kompozycja mapowa prezentuje dane o drogach wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego, udostępnione z bazy danych Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Otwórz Infrastruktura dróg wojewódzkich

Dane prezentowane na mapie zawierają informacje o: numerach, przebiegach, klasach dróg wojewódzkich oraz wynikach Generalnego Pomiaru Ruchu na drogach wojewódzkich.