I Kongres Geoinformacyjny „Współczesne technologie geoinformacyjne w modelowaniu przestrzeni”

W dniach 25-27 października 2023 w Krakowie odbyło się X Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne organizowane jednocześnie jako I Kongres Geoinformacyjny ,,Współczesne technologie geoinformacyjne w modelowaniu przestrzeni”, w którym mieliśmy okazję uczestniczyć.

Było to wydarzenie naukowe, mające na celu integrację środowisk związanych z geoinformacją w kraju, ale nie tylko, na którym zaprezentowane zostały najnowsze polskie i zagraniczne osiągnięcia badawcze oraz doświadczenia związane z wdrażaniem nowoczesnych metod geoinformacyjnych w praktyce.

Kongres został zorganizowany przez: Polską Akademię Umiejętności – Komisję Geoinformatyki, Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Kartograficzny, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Teledetekcji, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Stowarzyszenie Kartografów Polskich.

Poruszono wiele interesujących tematów m.in.:

 • Geoinformacja w administracji,
 • Systemy Informacji Przestrzennej,
 • Tendencje rozwoju w fotogrametrii, kartografii i teledetekcji,
 • Metody i algorytmy przetwarzania danych geoinformacyjnych,
 • Przetwarzanie danych z lotniczego i naziemnego skaningu laserowego,
 • Zastosowanie platform UAV (BSP) w pozyskiwaniu geoinformacji,
 • Zdalne metody pomiarowe w zastosowaniach inżynierskich,
 • Integracja, modelowanie, rekonstrukcje 3D i wizualizacja geodanych,
 • Zastosowania obrazów satelitarnych o wysokiej rozdzielczości,
 • Satelitarna interferometria radarowa – InSAR,
 • Monitoring rolnictwa i ekosystemów przyrodniczych,
 • Rola sztucznej inteligencji w tworzeniu geoinformacji,
 • Systemy Informacji o budynkach (BIM),
 • Geoinformacja w hydrografii,
 • Edukacja w zakresie geoinformacji.

W sesji pn. ,,Geoinformacja w administracji” znalazła się również prezentacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pt. ,, System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) – przykład regionalnego węzła infrastruktury informacji przestrzennej współpracującego z uczelniami i jednostkami naukowymi”, którą zaprezentowała Pani Dorota Zubik – kierownik Oddziału Systemu Informacji Przestrzennej Biura Geodety Województwa.