Trzecia edycja warsztatów z zakresu projektowania nalotów i misji fotogrametrycznych dla bezzałogowych statków powietrznych(BSP)

W dniach 8-10 listopada 2023 r. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach braliśmy udział w trzeciej edycji warsztatów z zakresu projektowania nalotów i misji fotogrametrycznych dla BSP (bezzałogowych statków powietrznych), zorganizowanych przez Roberta Janusa, dyrektora Departamentu IT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

W warsztatach udział wzięli przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu i Białymstoku, Politechniki Świętokrzyskiej i Politechniki Śląskiej, Urzędu Miasta Poznań, Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

Program warsztatów obejmował m.in.:

– omówienie podstaw fotogrametrii

– zaprojektowanie nalotu oraz misji fotogrametrycznej

– omówienie możliwości automatyzacji projektowania misji fotogrametrycznych

– realizację wybranych misji fotogrametrycznych w terenie

– oraz opracowanie pozyskanego materiału w środowisku WebODM.

W trakcie wydarzenia miała miejsce sesja referatowa która obejmowała omówienie bieżących zagadnień dotyczących praktycznego wykorzystania fotogrametrii niskiego pułapu oraz technologii GIS w działaniach administracji. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego reprezentowała Pani Dorota Zubik – kierownik Oddziału Systemu Informacji Przestrzennej Biura Geodety, która w swojej prezentacji przedstawiła magazyny danych SIPWW oraz sposoby pozyskiwania danych do ich aktualizacji.