XVII Konferencja z cyklu „Rozwój obszarów wiejskich” pt. „Jakość gleb w gospodarowaniu przestrzenią”

 18 października 2023 odbyła się XVII konferencja z cyklu ,,Rozwój obszarów wiejskich”, na której mieliśmy okazję uczestniczyć. Konferencja odbyła się w pięknej przestrzeni Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, pod patronatem Dziekana Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, prof. dr. hab. Pawła Churskiego. Organizatorami oprócz wymienionego Muzeum był Zarząd Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Poznaniu oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Konferencja jest cyklem spotkań geodetów, geografów, planistów, przedstawicieli administracji publicznej, a także innych osób zainteresowanych tematyką obszarów wiejskich. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i wiedzy w zakresie rzeczywistych problemów związanych z administracją i gospodarką gruntami, rozwojem obszarów wiejskich, użytkowaniem gruntów, geodezją i kartografią.

W bogatym programie konferencji znalazła się również prezentacja Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pt. ,,Mapy glebowo – rolnicze w SIPWW – ich opracowanie i możliwości wykorzystania oraz kształtowanie się rolniczej przestrzeni produkcyjnej w oparciu o mapę glebowo-rolniczą i analizę zmian w strukturze użytkowania gruntów w województwie wielkopolskim”, która zaprezentowały Pani Urszula Powroźnik – kierownik oraz Pani Ewa Adamczak – główny specjalista, z Oddziału Geodezji, Kartografii i Koordynacji Prac Scaleniowo-Wymiennych Biura Geodety Województwa.

Z mapą glebowo-rolniczą można zapoznać się w System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego – SIPWW pod adresem:
https://sipww.pl/imapclient/#gpmap=gpSIPWW_MapaGlebowo_Rolnicza