Składanie wniosków i uwag do planu zagospodarowania przestrzennego województwa w trakcie trwania procedury planistycznej

Celem realizacji e-usługi jest umożliwienie złożenia wniosków i uwag do sporządzanego planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego.

Przejdź do usługi Składanie wniosków i uwag do planu zagospodarowania przestrzennego województwa w trakcie trwania procedury planistycznej

Złożenie wniosku i uwag jest możliwe w trakcie trwania procedury planistycznej. Informacje o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego województwa można uzyskać na stronie: https://bip.umww.pl/106—124—k_uchwaly-sejmiku


Alternatywnie w celu interakcji z urzędem należy pobrać poniższy wniosek i dodać go jako załącznik do pisma ogólnego kierowanego na adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/skrytka

Wniosek do sporządzanego planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego (PB-4)