Udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego podmiotom realizującym zadania publiczne

Usługa ma na celu udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego podmiotom realizującym zadania publiczne w trybie art. 15 ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

Przejdź do usługi Udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego podmiotom realizującym zadania publiczne

Wniosek o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PB-7)