Jednostki oświatowe

Kompozycja mapowa prezentuje dwa zbiory danych: bazę danych jednostek oświatowych oraz bazę danych pozostałych jednostek.

Otwórz Jednostki oświatowe

Baza danych jednostek oświatowych – zbiór danych przestrzennych dotyczy danych dziedzinowych szkół i placówek oświatowych oraz rejestru nieruchomości będących siedzibami wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Baza danych jednostek – zbiór danych przestrzennych dotyczy rejestru nieruchomości będących siedzibami wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.