Główna nagroda w konkursie “Internetowa Mapa Roku 2024”, organizowanym pod patronatem Głównego Geodety Kraju przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Samorząd Województwa Wielkopolskiego otrzymał główną nagrodę w konkursie “Internetowa Mapa Roku 2024”, organizowanym pod patronatem Głównego Geodety Kraju przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich. Opublikowana
w Systemie Informacji Przestrzennej Województwa mapa ,,Śladami dziejów Wielkopolski” (https://sipww.pl/imapclient/#gpmap=gpSIPWW_dane_historyczne) prezentująca informacje związane z Powstaniem Wielkopolskim została wyróżniona spośród opracowań innych samorządów, uczelni oraz inicjatyw komercyjnych. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 22 maja we Wrocławiu podczas IV Akademii Kartografii i Geoinformatyki.

Nasze opracowanie prezentujące historyczne losy Wielkopolski w ujęciu czasowym (https://sipww.pl/wp-content/uploads/2024/05/SIPWW_prezentacja_mapy_sladami_dziejow_wielkopolski.pdf) – zostało uznane za najlepsze, co jest ogromnym wyróżnieniem dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego, ale także motywacją dla naszego zespołu do dalszej pasji i zaangażowania w tworzenie coraz bardziej ambitnych projektów i innowacyjnych rozwiązań kartograficznych.
Przed nami jeszcze wiele wyzwań, ale dziś cieszymy się tym wyjątkowym sukcesem!

Jednocześnie przesyłamy serdeczne gratulacje dla przedstawicieli Geoportalu Dolny Śląsk (Mapa „Dolnośląskie Tajemnice”) oraz Katedry Geomatyki i Kartografii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Mapa „Kształtowanie granic niepodległej Polski w świetle dokumentów kartograficznych”) których opracowania zostały wyróżnione przez komisję konkursową.