I Ty możesz przyczynić się do poprawy jakości danych przestrzennych!

Jeżeli zauważyli Państwo różnicę między treścią Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) a stanem faktycznym w terenie, prosimy o poinformowanie nas o tym.


W tym celu na stronie https://sipww.pl/pl/ należy wejść w zakładkę KONTAKT, wypełnić formularz w temacie wpisując „Aktualizacja BDOT10k”, opisać występującą sytuację (jakiego obiektu dotyczy oraz określić jego położenie) i wysłać formularz.


Nasz zespół bezzwłocznie dokona analizy zaistniałej sytuacji i w razie potrzeby dokona aktualizacji bazy.
Dziękujemy za wkład w tworzenie przestrzennych baz danych przestrzennych!