O Systemie Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego w telewizji regionalnej

Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do odsłuchania wywiadu udzielonego przez Hannę Mierzwiak, Dyrektor Biura Geodety Województwa Wielkopolskiego z którego dowiecie się Państwo m.in. o wielopłaszczyznowej charakterystyce Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego – SIPWW a także o pierwszych wnioskach o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obsłużonych w pełni elektronicznie, bez osobistej wizyty klienta w urzędzie.

Dyrektor Biura Geodety Województwa Wielkopolskiego Hanna Mierzwiak udziela wywiadu w telewizji regionalnej TVP3