Konferencja inaugurująca uruchomienie SIPWW już za nami!

Poznań 13.02.2023

Konferencja zorganizowana przez Pana Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, prezentująca Projekt „Budowy i wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)”.

Oddany właśnie do użytku System Informacji Przestrzennej to nowoczesna platforma na której, dzięki mapom, można planować inwestycję nie tylko w oparciu o informacje dotyczące nieruchomości ale i rynku pracy, planów zagospodarowania przestrzennego, miejsc cennych kulturowo i turystyczne. Stworzony system agreguje istniejące, wszechstronne dane, co pozwala planować usługi i aktywności, których w danym terenie jeszcze nie ma. Pozwala to zaplanować zarówno inwestycje strukturalne jak drogi, mosty, ale również aktywizować lokalną przedsiębiorczość. W systemie można znaleźć również szereg informacji przydatnych osobom, które chcą odkryć kulturowe, historyczne i krajobrazowe walory wielkopolski.

Gościem specjalnym inauguracji była Pani Alicja Kulka pełniąca obowiązki Głównego Geodety Kraju. W wydarzeniu uczestniczyli parlamentarzyści, poseł Zbigniew Dolata, poseł Tadeusz Tomaszewski, oraz senator Jadwiga Rotnicka. Sejmik Województwa Wielkopolskiego reprezentowała przewodnicząca Małgorzata Waszak-Klepka, wiceprzewodniczący Marek Gola oraz radni Kazimierz Chudy, Filip Kaczmarek, Krystyna Kubicka-Sztul, oraz Mirosława Rutkowska-Krupka. Wśród gości byli także starostowie powiatów: chodzieskiego, grodziskiego, kościańskiego, nowotomyskiego, rawickiego, szamotulskiego i wągrowieckiego, oraz przedstawiciele poznańskich uczelni, liczni geodeci województw oraz powiatowi.

Spotkanie zainaugurował gospodarz Marek Wożniak, który podkreślił znaczenie dotacji unijnej w realizacji projektu. Podzielił się początkowymi obawami jakie niesie każdy projekt informatyczny i radością, że udało się go skutecznie wdrożyć i oddać do użytku. Podziękował wszystkim biorącym udział w jego tworzeniu, a były to niemal wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego, które zasiliły system danymi. Podkreślił również, że system nie został zamknięty, bo jego cechą jest możliwość stałej rozbudowy i aktualizacji. Mając w ręce takie narzędzie można, według słów marszałka Woźniaka, jeszcze skuteczniej realizować ambitne cele, które postawił przed sobą region.

Po Marszałku głos zabrała Pani Alicja Kulka. Przedstawiła wybrane działania Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w obszarze infrastruktury informacji przestrzennej kraju. Jednym z elementów prezentacji było omówienie 15 obszarów rozwojowych służących szybkiemu dostarczaniu informacji ale i bezpieczeństwa strategicznych danych.  Elementem wystąpienia było podkreślenie działań Głównego Geodety Kraju dotyczących m.in. centralnych punktów dostępu pełniących rolę centralnego węzła, który wspiera powiatowe centra danych. To dostęp do systemu ASG – EUPOS w oparciu o system satelitarny GNSS (Global Navigation Satellite System). Główny Urząd Geodezji zapewnia to ponad 100 specjalistycznych usług dostępnych w serwisie internetowym. W podsumowaniu wystąpienia nie brakło nadziei na skuteczne wykorzystanie systemu i podziękowania dla Marszałka Województwa za współpracę w realizacji działań i zadań.

W drugiej, bardziej specjalistycznej części spotkania pokazano funkcjonalności systemu.  Sercem jest serwerownia umożliwiająca obróbkę i przechowywanie olbrzymiej ilości danych. Dzięki niej możliwe jest przeglądanie rejestrów, skorzystania z szeregu usług czy tworzenia własnych kompozycji mapowych. System jest więc nie tylko ułatwieniem na etapie planowania inwestycji ale i krokiem w budowaniu społeczeństwa cyfrowego.

W podsumowaniu podkreślono znaczenie Systemu nie tylko w aktualizacji baz danych obiektów topograficznych i tworzeniu szeregu specjalistycznych map dla całego województwa. Przykładem wielowymiarowości Projektu jest chociażby jego strategiczne znaczenie dla służba ratunkowych, pogotowia, straży pożarnej.