Portal WODGiK

Aplikacja portalowa WODGIK jest zewnętrznym punktem dostępu do Systemu zarządzania PZGIK w ramach SIPWW.